Galp系列加热器

加热器 / 直接空气加热器

Galp系列加热器

Galp系列加热器

GAlp空气加热器应用场合十分广泛,是经济高效的加热解决方案,可用于温室、禽舍和其它牲畜养殖建筑物。所有型号的GAlp空气加热器均基于直接燃气加热的原理。

  • 100%热效率;
  • 可接入室内恒温器;
  • 易于安装、便于操作;
  • 用于户外装置或具备自动供水功能的温室(满足UNI EN 12669:2003标准要求);
  • 不锈钢外壳和燃烧室;
  • 可使用天然气和液化石油气(LPG)作为燃料;
  • 使用双电磁阀切断燃气供给;
  • 通过安全开关防止过热。

在GAlp heater series中比较产品

GA125lp

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

125 kW

kW 0
12
25
38
50
62
75
88
100
112
125